1. Dziękujemy Panu Bogu za kończący się pierwszy miesiąc Nowego Roku.

Dzisiejsza niedziela jest także 65 Światowym Dniem Trędowatych. Jest to okazja do przypomnienia mieszkańcom zamożnych krajów o zapomnianej chorobie i zapomnianych chorych, którym od stuleci służą misjonarze. To również okazja do wsparcia ich heroicznej pracy modlitwą i ofiarą.

Na ten cel można złożyć ofiary do puszek po każdej Mszy św..

2. Początek miesiąca to także nabożeństwa I CZWARTKU, I PIĄTKU i I SOBOTY.

W I CZWARTEK modlimy się o nowe powołania do Służby Bożej.

W I PIĄTEK Komunia w domach Chorych od godz. 12.00.! Spowiedź w kościele od 17.30.!

3. Nabożeństwo I PIĄTKU łączymy z przeżywaniem Święta Ofiarowania Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 18.00 poświęcenie gromnic.
Postarajmy się zabezpieczyć świece przed skapywaniem wosku.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę szczególnego naśladowania Jezusa przez posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Ogarniemy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością - wśród nich pochodzące z naszej Parafii Siostry: Joachimę i Beatę.

Ofiary składane w piątek na tacę będą przeznaczone na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych.

5. W I SOBOTĘ po Mszy św. o godz. 18.00. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Matki Bożej!

6. Przyszła niedziela to także I NIEDZIELA miesiąca. Po Mszy św. o godz. 12.00. Nabożeństwo Adoracyjne, Koronka do Bożego Miłosierdzia i zmiana tajemnic różańcowych.

Intencja na luty Papieża Franciszka

Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

7. Wszystkim Rodzinom, które prosiły o błogosławieństwo kolędowe niech Pan Bóg błogosławi!
A ja dziękuję za miłe spotkania!:)

Kolęda w tym tygodniu:

Wszystkie dni od godz. 11.00. do 17.00.

Poniedziałek: Lucynów Duży, ul. Kochanowskiego (81 - 103) i ul. Leśna.                                                                                                                                                                                  Wtorek: Lucynów, ul. Wąska.
Czwartek: Lucynów, ul. Słoneczna.
Sobota: Lucynów, ul. Warszawska (1-73A).

8. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy i ofiary dla naszej Parafii składane na tacę i w czasie kolędy!

9. Bracia i Siostry,

W sobotę, 20 stycznia, w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana dokonał się liturgiczny akt mojego ingresu do Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Posługę Biskupa Ordynariusza objąłem po arcybiskupie Henryku Hoserze SAC.

Chcemy wyrazić szczerą i gorącą wdzięczność
Bogu i Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi SAC,
za minione ponad dziewięć lat jego posługi wobec naszego Kościoła lokalnego.

Uczynimy to podczas Eucharystii sprawowanej w naszej Katedrze
w poniedziałek, 5 lutego 2018 roku, o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich do wzięcia udziału w tej wyjątkowej wspólnocie modlitwy. Niech będzie ona naszym duchowym dziękczynieniem Bogu i wyrazem ludzkiej życzliwości, wielkim wspólnym „dziękujemy!” za świadectwo pasterskiej troski i miłości, jakich wspólnota diecezjalna warszawsko-praska doświadczyła poprzez posługę Księdza Arcybiskupa. Niech stanie się także okazją, by upraszać dla Księdza Arcybiskupa Henryka błogosławieństwo Boże na dalsze lata jego pracy.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Solenizantom i Jubilatom Najserdeczniejsze Życzenia!
Dobrej niedzieli! Błogosławionego i ciepłego tygodnia! Do miłych spotkań!