1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus sam wyznaczył dzień Święta Miłosierdzia Bożego.

W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Pan Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać.

W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na dzieła charytatywne „Caritas” naszej Diecezji.

3. Jutro, przeniesiona z Niedzieli Palmowej, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

4. Jutrzejsza Msza św. o godz. 18.00. ma intencję zbiorową za Zmarłych.

5. We wtorek, o godz. 10.00., doroczne sprzątanie terenu wokół kościoła po zimie. Osoby, które mogą pomóc, proszone są o przybycie z własnym sprzętem.

6. W piątek, o godz. 19.00., pierwsza próba przed I KOMUNIĄ!

7. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie modlitwy i ofiary, dzięki którym funkcjonuje nasza Parafia!

8. ZAPOWIEDZI

Ewelina Ziółkowska, panna, par. tut, i Emil, Andrzej Rek, kawaler, par. Gwizdały, zap.1.

Serdeczności dla Jubilatów i Solenizantów! Błogosławionej niedzieli i całego tygodnia!