1. Druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie Sakramentu Pojednania oraz przez organizowanie w tym czasie rekolekcje, które
w naszej Parafii rozpoczną się w 4 Niedzielę Wielkiego Postu, 31 marca.


2. Dziś przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Misjonarze Mocą Ducha”.
Po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszek ofiary na Misje.

3. Dziś również dziękujemy za Nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego naszej Parafii. W duchu dziękczynienia po wszystkich dzisiejszych Eucharystiach śpiewamy Apel Jasnogórski.

4. W każdy piątek Wielkiego Postu w naszym kościele wraz z Chrystusem i Jego Bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową o godz. 17.30., a w niedziele rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żalów po Mszy św. o godz. 12.00..

5. Także w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. spotkanie z Kandydatami do Sakramentu Bierzmowania. Na to spotkanie zapraszam również chętnych Rodziców do pomocy w organizacji uroczystości!

6. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy, życzliwość i ofiary, dzięki którym istnieje nasza Parafia oraz za składane już ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego!
BÓG ZAPŁAĆ Państwu Joannie i Łukaszowi Falba za prace dla naszej świątyni!

7. Drodzy Przyjaciele,

24 marca, jak co roku, obchodzić będziemy Narodowy Dzień Życia. Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Narodowy Dzień Życia powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”. Uchwała o ustanowieniu w Polsce państwowego święta – Narodowego Dnia Życia – była odpowiedzią Polskiego Parlamentu na apel Jana Pawła II, zawartą w encyklice „Evangelium Vitae”, aby „corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”.
Głównym punktem obchodów tegorocznego święta będzie Narodowy Marsz Życia, który przejdzie tego dnia ulicami Warszawy.
Marsz ma mieć charakter przede wszystkim afirmujący życie człowieka, prawo do życia od urodzenia do naturalnej śmierci i rodzinę jako naturalne środowisko życia człowieka. Będziemy jednak chcieli upomnieć się także o konkretne działania władz, obiecane i deklarowane, a obecnie zaniechane, które stanowią bardzo ważne elementy budowania w naszym kraju sprawiedliwego ładu społecznego, w którego centrum jest godność człowieka i prawa rodziny. Chcemy po raz kolejny upomnieć się o pełne prawo do życia dla każdego dziecka.
Będziemy więc apelować o jak najszybsze przyjęcia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli. Będziemy także domagali się wypowiedzenia przez nasze państwo genderowej Konwencji Stambulskiej. W zamian postulować będziemy przyjęcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.
Zachęcam wszystkich obrońców życia do dania świadectwa i licznego udziału w tym ważnym wydarzeniu!

dr Paweł Wosicki
prezes Fundacji „Głos dla Życia”

8. W dniu 21.03.2019r.o godz. 19.00. w budynku OSP w Lucynowie Dużym odbędą się wybory na nową pięcioletnią kadencję sołtysa Lucynowa Dużego. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Dziękuję.
E.Zaremba.

Wciąż dobrego przeżywania Wielkiego Postu i ciepłego miłego tygodnia! Serdeczności dla Jubilatów, Solenizantów!