1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan po złożonej
z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Każdego dnia mamy podążać za Panem Jezusem, obierając kierunek na Niebo, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy od samego Chrystusa obecnego w Eucharystii.


2. Dziś także świętujemy XI Dzień Dziękczynienia. To święto w polskim Kościele ustanowił Arcybiskup Kazimierz Nycz, aby propagować ideę wdzięczności Bożej Opatrzności. Idea tego dnia jest związana z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792. Dzień ten ma przypominać, że prawdziwym wotum jest Polska Bogu wdzięczna, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków.

Program uroczystości na tablicy ogłoszeń.

Przy okazji obchodów Dnia Dziękczynienia przeprowadza się ogólnopolską zbiórkę ofiar pieniężnych do puszek na rzecz dokończenia budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

3. Dzisiejsza niedziela jest I NIEDZIELĄ miesiąca. Nabożeństwo adoracyjne związane z tym dniem przeżyjemy jako Nabożeństwo Czerwcowe.
Intencja ewangelizacyjna Papieża Franciszka na czerwiec: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

4. Jutro I PONIEDZIAŁEK czerwca. O godz. 18.00. Msza św. zbiorowa za polecanych ZMARŁYCH.

5. We wtorek rozpoczynamy Nowennę do naszego Patrona przed Jego i naszą doroczną Uroczystością.

6. W czwartek o godz. 19.00. ostatnie spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania! Obecność obowiązkowa!

Jest to także I CZWARTEK miesiąca. W modlitwach polecamy powołania do Służby Bożej.

7. W I PIĄTEK od godz. 12.00. Komunia w domach CHORYCH. Możliwość spowiedzi od godz. 17.00..

8. Przyszła niedziela to już Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie Okresu Wielkanocnego. Kończy się też czas Komunii wielkanocnej!

ZAPOWIEDZI

Sylwia Małgorzata Rzepecka, panna i Dariusz Grądzki, kawaler, oboje par. tut., zap. 2.

9. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za życzliwość, modlitwy i ofiary, dzięki którym może funkcjonować nasza Parafia!

10. Pielgrzymka do Medziugorja 28.09. – 5.10. Koszt 610zł. i 220E. Program na tablicy ogłoszeń. Osoby chętne mogą się zgłaszać w zakrystii lub do Pani Budzyńskiej w sklepie!

11. W następną niedzielę wolontariusze komitetu „Stop Pedofilii” będą zbierać podpisy pod projektem ustawy, która ma celu ochronę dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną według standardów WHO.
W wielu miastach w Polsce wprowadza się już demoralizującą edukację seksualną według standardów WHO, które przewidują przekazywanie dzieciom od przedszkola wiele seksualizujących i demoralizujących treści. Naszym zadaniem jest obronić dzieci przed tymi atakami. Za tydzień będzie ta akcja, która może powstrzyma wprowadzenie tego typu zajęć do szkół. Aby zebrane podpisy były ważne potrzebny jest numer PESEL. Zachęcamy do podpisania się w obronie dzieci przed deprawacją.

Solenizantom i Jubilatom składam Najserdeczniejsze Życzenia! Błogosławionej niedzieli, tygodnia i całego miesiąca!