1.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od Przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja on pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.

Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa - to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata!

2. W czwartek, 25 lipca, czcimy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić Go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Dziś po każdej Mszy św. poświęcenie kierowców i pojazdów.

3. W piątek, 26 lipca, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Dziadków Pana Jezusa - świętych Anny i Joachima. Jest to zawsze dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Seniorom, za których dziękujemy Panu Bogu i polecamy w naszych modlitwach.

4. ZAPOWIEDZI

Ewelina Kaput, panna, par. tut. i Konrad Kurowski, kawaler, par. św. Wojciecha, Wyszków, zap.1.,

Daria Olga Skwara, panna, par. tut. i Jakub Żołędowski, kawaler, par. Poświętne, zap.2..

5. Niech Pan Bóg wynagrodzi modlitwy i ofiary dla naszej Parafii Parafianom, ale także miłym Gościom!

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom z serca płynące NJLEPSZE ŻYCZENIA!

Udanych urlopów! Błogosławionego tygodnia! Miłej niedzieli! Bezpiecznych podróży!