1. Najbliższe dni to ważne daty w historii naszej Ojczyzny – 39 rocznica Porozumień Sierpniowych i 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. W naszych modlitwach polecamy Bożej Opatrzności i Maryi Królowej nasze sprawy narodowe i prosimy o pokój dla całego świata.


2. Jutro, 26 sierpnia, obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził Władysław Opolczyk, książę opolski, syn Bolesława II księcia Opolskiego, z zamku w Bełżcu, gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych, i umieścił w ufundowanym przez siebie klasztorze, do którego sprowadził z Węgier Ojców Paulinów. Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W roku 1429 król Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Tak jest do dziś.
Jasna Góra to duchowa stolica naszej Ojczyzny i naszego Narodu.

Uwielbiajmy naszą Matkę i Królową na Mszach św. o godz. 18.00. i 18.30..

3. Niech Dobry Pan Bóg wynagrodzi modlitwy i ofiarność dla naszej Parafii Parafianom i Gościom!

4. ZAPOWIEDZI

Roksana Jewdokim, panna, par. tut. i Dawid Gabriel Bącalski, kawaler, par. Lesznowola, zap.2.

Dobrej niedzieli! Błogosławionego tygodnia! Serdeczne życzenia Jubilatom
i Solenizantom!