1. Dziś przeżywamy w całym Kościele III Światowy Dzień Ubogich. To święto ustanowił Papież Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia.

Jest ono obchodzone zawsze w niedzielę przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Ojciec św. pragnie zwrócić uwagę nas wszystkich na to, że mamy wokół siebie ludzi ubogich.

Przy wyjściu można złożyć ofiarę na ten cel!

2. Przyszła niedziela to już Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.
Po Mszy św. o godz. 12.00. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi.
Odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia przy spełnieniu pozostałych koniecznych warunków.

3. BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy, pracę i ofiary dla naszej Parafii!

Specjalne podziękowanie dla Osób porządkujących teren wokół świątyni! BÓG ZAPŁAĆ Panom Janowi Oniszk, Pawłowi Nowak, Stanisławowi Kowalczykowi, Krystianowi Skwara, Paniom Wacławie Balcer, Marzenie Bazeła, Janinie Cyran, Wandzie Falba, Alicji Grzywacz, Władysławie Kowalczyk, Annie Niziołek, Bożenie Rzepeckiej, Barbarze Szydłowskiej, Stefanii Tolak, Bożenie Wydryszek, mojej Mamie i mnie:)!

Niech Pan Bóg, przez wstawiennictwo św. Antoniego wszystkim błogosławi!

BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy, ofiary i wszelką życzliwość!

Taca dzisiejsza jest przeznaczona na Seminarium Duchowne.

4. ZAPOWIEDZI

Katarzyna Rożek, panna, par. tut. i Marek Kania, kawaler, par. Postoliska, zap.1.

Dobrej niedzieli! Udanego tygodnia! Serdeczne życzenia dla Solenizantów i Jubilatów! SZCZĘŚĆ BOŻE!