1. Dzisiejsza niedziela jest Światową Niedzielą Misyjną i inauguruje Tydzień Misyjny, któremu towarzyszy hasło: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”.

Na wszystkich głównych Mszach św. tego tygodnia będziemy wspierać misje naszymi modlitwami.

Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy i ofiary, z których utrzymuje się nasza Parafia!

BÓG ZAPŁAĆ Rodzinie Państwa Karp z Fidestu za doroczne dostarczenie chryzantem na ten szczególny czas!

Wszystkiego dobrego na niedzielę i cały, ostatni tydzień października!