1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.


Po Mszy św. o godz. 12.00. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi.

Odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu poświęcenia przy zachowaniu pozostałych zawsze koniecznych warunków.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Nowy Rok Kościelny. Pierwszym jego okresem jest Adwent, czyli czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
i ostatecznego przyjścia Pana Jezusa.

3. BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy, prace i ofiary dla naszej Parafii!

4. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.

Odbywa się ona dziś po wszystkich Mszach św.. Środki zebrane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Abp Gądecki przypomniał, że misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii: „W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność.”

Dobrej niedzieli i całego ostatniego tygodnia listopada! Najlepsze życzenia dla Jubilatów i Solenizantów!