1. Druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie Sakramentu Pojednania oraz przez organizowanie w tym czasie rekolekcje.


My od IV NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU będziemy przeżywać w naszej Parafii MISJE EWANGELIZACYJNE. Przygotujmy się czasowo na te dni od niedzieli do środy włącznie! Program będzie podany wkrótce!

Pierwszy dzień MISJI to wizytacja kanoniczna J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Romualda Kamińskiego!

2. Dziś przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”.

Po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszek ofiary na Misje.

3. W każdy piątek Wielkiego Postu w naszym kościele wraz z Chrystusem i Jego Bolejącą Matką idziemy Drogą Krzyżową o godz. 17.30., a w niedziele rozważamy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żalów po Mszy św. o godz. 12.00..

4. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za modlitwy, życzliwość i ofiary, dzięki którym istnieje nasza Parafia oraz za składane już ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego!

5. ZAPOWIEDZI

Anita Gąsior, panna i Adam Zawisza, kawaler, oboje par. tut., zap. 1.

Wciąż dobrego przeżywania Wielkiego Postu i ciepłego miłego tygodnia! Serdeczności dla Jubilatów, Solenizantów!