1. „Ochrzczeni i posłani” to hasło dzisiejszej Niedzieli Misyjnej. Niedziela i następujący po niej Tydzień Misyjny to wyjątkowy czas, ponieważ wpisuje się w ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny