1. W czwartek, 1 października, rozpoczyna się Nabożeństwo Październikowe.

W dni powszednie (z wyjątkiem śród) Różaniec o godz. 17.30., w środy o 8.30.,
a w niedziele - po Mszy św. o godz. 12.00..

W każdym swoim objawieniu Matka Boża wzywa do tej modlitwy.

Za odmówienie jednej części Różańca w kościele lub kaplicy publicznej, a także
w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, czy pobożnym stowarzyszeniu, wierni mogą uzyskać odpust zupełny.
Należy spełnić następujące warunki:

- pięć tajemnic odmówić w sposób ciągły,
- z modlitwą połączyć rozważanie tajemnic,
- przy odmawianiu publicznym tajemnice muszą być zapowiadane.