1. Dzisiejsza niedziela, z polecenia Papieża Franciszka, przeżywana jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego.