1. Dzisiejsza niedziela jest Światową Niedzielą Misyjną i inauguruje Tydzień Misyjny, któremu towarzyszy hasło: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”.