1. Dzisiejsza niedziela to 53 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). „Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich”. Modlimy się za ludzi pracujących w mediach, aby w prawdzie służyli Ojczyźnie i Narodowi, ale także za nas, aby nasze komunikowanie się przez media czy bezpośrednio opierało się na prawdzie i miłości, które prowadzą do pokoju.