1. Kończy się tegoroczny Karnawał! W tym tygodniu, 26 lutego, przypada
Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.