1. Serdeczne podziękowania WAM WSZYSTKIM DRODZY PARAFIANIE I MILI GOŚCIE, że jesteście; za wspólne przeżywanie najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym.
Niech Chrystus Zmartwychwstały hojnie wszystkim błogosławi!


Ochotniczej Straży Pożarnej, Panu Organiście, Służbie Liturgicznej, WSZYSTKIM PAŃSTWU biorącym czynny udział w pięknej procesji serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

2. Jutro drugi dzień świąt - Wielkanocny Poniedziałek. Tradycyjnie tego dnia
w naszych kościołach modlimy się i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. W piątek, z racji Oktawy Wielkanocy, można spożywać pokarmy mięsne.

4. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar Bożego Miłosierdzia - szczególnie doświadczany przez nas w Sakramencie Pokuty?!

5. Niech Pan Bóg wynagrodzi modlitwy, prace i ofiarność na naszą Parafię!

SZCZĘŚĆ BOŻE Państwu Szymborskim i Jaworskim za zaprojektowanie i wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego! I jeszcze oddzielnie Pani Hannie Szymborskiej za inne prace dla Parafii!

Specjalne podziękowanie dla PARAFIAN porządkujących teren wokół świątyni! BÓG ZAPŁAĆ Paniom Krystynie Bala, Wacławie Balcer, Barbarze Modzelewskiej, Elżbiecie Oniszk, Bożenie Rzepeckiej, Barbarze Pet, Barbarze Szydłowskiej, Bożenie Wydryszek, Panom Janowi Oniszk, Tadeuszowi Oleksiak, Krystianowi Skwara i mnieJ!

6. ZAPOWIEDZI

Sebastian Gołębiewski, kawaler, par. Świętej Rodziny, Wyszków i Kamila Oleksiak, panna, par. tut., zap. 2.

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
Najbliższych i Przyjaciół!