1. Dziś już piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba.

Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła.

Przez te kolejne majowe dni razem z Matką Najświętszą trwamy na modlitwie podczas Nabożeństwa Majowego, które celebrujemy w naszym kościele w dni powszednie
(z wyjątkiem śród) o godz. 17.30..
W środy po Mszy św. o godz. 8.00., a w niedziele po Mszy św. o godz. 12.00..

2. Dziś także, na Mszy św. o godz. 10.30., przeżywamy w naszej Parafii radość I Rocznicy I Komunii Świętej. 25 Dzieci przyjęło przed rokiem do swoich serc po raz pierwszy Pana Jezusa. Modlimy się za te Dzieci, aby więź z Chrystusem w Eucharystii była trwała i była na całe Ich życie.

BÓG ZAPŁAĆ Pani Katechetce Grażynie Sroczyńskiej i Rodzicom za przygotowanie uroczystości!

3. ZAPOWIEDZI

Ewelina Groszkowska, panna i Artur Szczubeł, kawaler, oboje par. tut., zap.2.

4. Niech PAN BÓG błogosławi modlitwy i ofiary, dzięki którym funkcjonuje nasza Parafia!

Paniom Zofiom, Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia z serca płynące Najlepsze Życzenia!
Dobrej niedzieli! Szczęść Boże na nowy tydzień!