Intencja Papieska na marzec: Za ofiary nadużyć: Modlimy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

  1. Dzisiaj w naszym kościele duszpastersko Kapelan sióstr z Fiszora, ks. Dariusz SVD (werbista) – będzie możliwość spowiedzi w trakcie mszy św, o 10.30 i 12.00.
  2. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca – adoracja N. Sakramentu w ramach Gorzkich Żali na zakończenie mszy sw o 12.00.
  3. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa - w piątki o 17:30; Gorzkie Żale – w niedziele po zakończeniu mszy o 12:00;
  4. Tradycją lat poprzednich serdeczna prośba o składanie, w miarę możliwości, ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego;
  5. Wraz z nastaniem Okresu Wielkiego Postu zakończyła się wizyta duszpasterska „Kolęda” serdeczne podziękowanie dla Parafian za życzliwe przyjęcie proboszcza – była to okazja do wzajemnego poznania w uprzejmej atmosferze, przy tej okazji serdeczne podziękowanie za złożone ofiary dzięki którym utrzymywana jest nasza parafia - w tym roku dzięki ofiarności kolędowej naszych Parafian konto parafii wzbogaciło się o 39 800 zł z czego spłaciliśmy dług za remont kancelarii w wysokości 5600 zł ( od początku remontu Parafianie złożyli na ten cel 9400 zł) oraz opłaciliśmy wstępne rachunki za energię i ogrzewanie w wysokości ponad 4500 zł  – około 20 tys zł z zebranych ofiar jest przeznaczona na nowe ogrzewanie do kościoła – szczegółowe podsumowanie kolędy dzisiaj na każdej mszy św. - w połączeniu z homilią.
  6. Serdeczne podziękowanie dla Parafian za ofiarę pracy na rzecz parafii: Paniom Wacławie Balcer i Elżbiecie Grochowskiej za kilkudniowe porządkowanie trawników wokół kościoła, Panom: Sławomirowi Szczepańskiemu i Eugeniuszowi Zerembie za przywiezienie piachu i wysypanie nim alejki prowadzącej do Golgoty Parafialnej; Panu Łukaszowi Falbie za poświęcony czas na dostosowanie i montaż oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu przy wejściu do zakrystii.
  7. W zakrystii jest nowy numer tygodnika IDZIEMY zachęcamy do kupienia i czytania prasy katolickiej.
  8. Dla Czcigodnych Parafian i Gości w szczególności wszystkim Paniom, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, życzenia potrzebnych łask Bożych i wszelkiego błogosławieństwa w rozpoczynającym się tygodniu.