Kancelaria czynna w każdą sobotę w godz. 10:00 - 11:00
W sprawach kancelaryjnych można także zgłosić się po każdej Mszy św.
W sprawach pogrzebu zawsze w stosownej porze.

Adres parafii

07-201 Wyszków 3
Lucynów Duży
ul. Lipowa 1
tel. 29 742 45 86
e-mail: 

Ksiądz

Ks. Wojciech Jarzyna
tel. 297 424 586
e-mail:

Organista

Czesław Kwiatkowski
tel. kom. 609 981 971
e-mail:

Fotograf

Krzysztof Powierża
tel. kom. 606 249 299

Dekoracje kwiatowe

        Aneta Wiąckiewicz
        tel. kom. 504 594 240
        e-mail:

Anna Sikora
tel. kom. 607 848 271
e-mail:

Strona internetowa

Grzegorz Falba
e-mail:

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowanie,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki (cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych i Wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia kapelan szpitala),
 • zgoda na pogrzeb katolicki z parafii gdzie zmarła osoba mieszkała.