Parafialne Stowarzyszenie Krwi Chrystusa to duchowa rodzina skupiona wokół Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Tworzą ją osoby świeckie pragnące żyć duchowością Krwi Chrystusa, która wzywa ich do "pielęgnowania w swoim sercu miłości do Jezusa Ukrzyżowanego i starania się o to, aby był On poznany i ukochany przez wszystkich, pamiętając o czystej intencji czynienia wszystkiego z miłości ku Bogu i dla zbawienia dusz". (Św. Maria de Mattias).

Reguła życia proponowana członkom streszcza się w słowach Ewangelii "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15,13).

Parafialne Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w naszej parafii skupia trzy siedmioosobowe grupy modlitewne. Członkowie każdej grupy w ramach adoracji Krwi Chrystusa codziennie odmawiają po jednej tajemnicy koronki do Krwi Chrystusa łącząc się duchowo w ten sposób zostaje odmówiona cała koronka do Krwi Chrystusa, w której odmawia się 33 razy modlitwę "Ojcze nasz" (liczba lat Pana Jezusa) podzieloną na 7 tajemnic. Każda tajemnica to wspomnienie chwil, w których Jezus Chrystus przelewał za nas swoją Przenajdroższą Krew i modlitwa w różnych intencjach. Omadlane są między innymi: osoby zniewolone nałogami, te które są w rozpaczy, fałszywie oskarżane, cierpiące, te które nie widzą sensu życia, które nie znają Chrystusa, sprawujące władzę, aby wszyscy poznali, że tylko w Chrystusie jest nasze Odkupienie, a Najdroższa Krew przelana na Krzyżu to zapłata naszego zbawienia.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca przed wieczorną Mszą Świętą gromadzimy się w kościele, aby wspólnie odmawiać Koronkę do Krwi Chrystusa. Co miesiąc wymieniamy się tajemnicami. Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólną modlitwę!


Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Zbierz 7 chętnych osób i zgłoś gotowość w parafii.

 

Błogosławiona Krew Jezusowa!
Na wieki błogosławiona.

 

Poświęcenie różańca procesyjnego Parafialnego Stowarzyszenia Krwi Chrystusa 

  • 01
  • 02
  • 03