ks. Wojciech Jarzyna

Ks. Wojciech Jarzyna

 • Urodzony 25 maja 1965 r. w Warszawie, imieniny 23 kwietnia.
 • Pochodzi z parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie.
 • Wyświęcony 22 maja 1993 r. przez Bp Kazimierza Romaniuka.
 • Magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (historia Kościoła).
 • Proboszcz Parafii św. Antoniego w Lucynowie Dużym od 14 sierpnia 2022 r.

 e-mail:

Ks. Dariusz Niewęgłowski

Ks. Dariusz Niewęgłowski

 • Urodzony 21 marca 1964 r. w Czemiernikach (diec. lubelska), pochodzi z Radzynia Podlaskiego (diec. siedlecka), imieniny obchodzi 19 grudnia.
 • Wyświęcony 20 maja 1989 r. przez Kard. Józefa Glempa.
 • Magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (historia sztuki).
 • Proboszcz Parafii św. Antoniego w Lucynowie Dużym od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2022 r.

tel. 692 762 906,
e-mail:

Ks. Witold Świeboda

Ks. Prałat Witold Świeboda

 • Urodzony 3 listopada 1935 r. w Szczepanowiczach (diec. grodzieńska, Białoruś), imieniny obchodzi 12 listopada.
 • Wyświęcony 16 czerwca 1974 r. przez Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej od 2000 r.
 • Założyciel, budowniczy i proboszcz Parafii św. Antoniego w Lucynowie Dużym do sierpnia 2010 r.
 • Zmarł 14 sierpnia 2015 roku (nekrolog Diecezji Warszawsko-Praskiej)