Różaniec wywodzi się od łacińskiego słowa "rosarium", które oznacza po prostu "wieniec z róż".

Różaniec to z pozoru zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa - to sposób na życie! Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Pana Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Chrystusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut! To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Gdy spytano małą Hiacyntę, o co nabardziej prosiła Matka Boża podczas fatimskich objawień, odpowiedziała: "O codzienne odmawianie różańca". Przypomniał o tym także Ojciec Święty, podczas pobytu w Fatimie 13 maja 1982 r.

Koła Różańcowe

Przynależność do Koła Żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób - tyle jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus - gorliwy).

Członkami kółek różańcowych są ci, którzy pragną u siebie pogłębiać duchowość maryjną. Powierzając się nieustannie w opiekę Niepokalanej i wierząc w Jej macierzyńską wrażliwość pragną oni naśladować świadectwo pobożności maryjnej Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II - "Totus Tuus" ("Cały Twój").

Kontemplując Maryję jako obraz doskonałego zjednoczenia z Chrystusem inspirują się jej ewangelicznym życiem pełnym wiary, nadziei i miłości.

Żywy Różaniec został założony w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricoti zatwierdzony przez papieża - dominikanina św. Piusa V, składał się z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej i liczył 15 osób. Od 16 października 2002 roku decyzją papieża Jana Pawła II koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, Różaniec liczy bowiem 20 tajemnic, gdyż doszły tajemnice światła.

Obowiązki członków Żywego Różańca

  • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
  • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
  • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
  • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Zapraszamy do Wspólnoty Kół Żywego Różańca,

albo chociaż na wspólną modlitwę!